Barn i fengsel

Forleden dag ble det holdt to foredrag på det engelske språket for ca. 50 frammøtte i Arkivet i Kristiansand.