Kilden til folkehelse

Kulturlivet generelt, og Kilden spesielt, er ikke er en konkurrent til helse— og omsorgssektoren, men en viktig samarbeidspartner.