Kommuner i skvis

Det er bra å forsøke å unngå eiendomsskatt, men ikke hvis det går på bekostning av kjerneoppgaver.