• Evalueringsrapporten av OPS-prosjekten, blant annet E 18 Grimstad-Kristiansand, var ferdig sommeren 2007. Det ble konkludert med at OPS-prosjektene ble gjennomført mye raskere og med en bedre ressursutnyttelse enn ved en tradisjonell gjennomføringsmodell, skriver artikkelforfatteren. FOTO: Lars Hoen

Sørlandet viser vei

Gjennom Stortingets budsjettbehandling høsten 1998 fikk Kjell Magne Bondeviks første regjering i oppdrag å vurdere privat finansiering, bygging og drift av veiprosjekter i Norge.