Hva er det med Islam?

De fryktelige terrorhandlingene i Frankrike og Danmark setter igjen søkelyset på islam og legitimering av vold i religionens navn.