• Det er en menneskerett å bestemme over egen kropp, skriver artikkelforfatteren. Også å bestemme om et svangerskap skal fullbyrdes eller ikke. Bildet er fra et fakkeltog i Oslo i 1974 i forbindelse med kampen for selvbestemt abort. FOTO: SCANPIX

Abortdebatten blusser opp igjen

Paul Leer-Salvesens synspunkter og språkbruk er etter min mening svært fordømmende og tilhører en annen tid.