• sp3e3bc1.jpg FOTO: Scanpix

Omveltningen i barnevernet

Hva er det med ledelsen i Kristiansand kommune?