• Hva hender dersom Agderbyen ikke er koblet til InterCitybanen i Østlandsområdet når den står ferdig om 15 år, spør artikkelforfatteren. FOTO: ARKIV

Fremtidig vekst på Sørlandet

I løpet av 15 år vil et ny og rask jernbane i østlandsområdet være klar.