EØS-avtalen svekker Folketrygden

Ferske offisielle tall viser at antallet utenlandske statsborgere på dagpenger har steget kraftig det siste året.