Et sikkerhetsspørsmål?

Jeg stemte ja til EU i 1972 og 1994.