• trafikk.jpg FOTO: ARKIV

Melkeku eller urettmessig syndebukk?

Mange har satt et stort spørsmålstegn med om det virkelig er privatbilismen som er den store, stygge ulven når det gjelder klimagassutslipp.