• Klima- og miljøministeren har advart Kristiansand kommune mot å innvilge en eventuell dispensasjonssøknad om økning av antall parkeringsplasser for næringsbygg utover det som er vedtatt i gjeldende kommuneplan, skriver artikkelforfatterne. Bildet er fra det nåværende parkeringsområdet hos NOV på Dvergsnes. FOTO: ARKIV

Drit i Kristiansand, leve Støodden

Teknisk direktør og plan— og bygningssjefen i Kristiansand har nå lagt fram sin innstilling til vedtak i detaljreguleringssaken for Støodden-utbyggingen.