• Vi har laget en senterplan som sier at nye butikker som skal etableres ved Sørlandssenteret skal være på minst 3000 kvadratmeter. Det var flere hensyn som lå til grunn for planen, men aller viktigst var nettopp ønsket om å gi byene mulighet til å overleve som handelssentre, skriver artikkelforfatteren. FOTO: Roald Ankersen

Prinsipper på billigsalg

I alle festtaler snakkes det varmt om viktigheten av å utvikle byene og handelen i de gamle bykjernene.