«Spleiselaget» til DNB

Dersom jeg robber en bank for 5000 kroner, er det et lovbrudd som medfører straff.