Ennå langt fram

Kampen for større likestilling på Sørlandet må kjempes av mange aktører. Ikke minst den enkelte familie.