Fader Josephs historie

Jeg møtte Fader Joseph i Nablus på Vestbredden i oktober 2013.