• Fedrekvoten har vært med på å snu holdningene våre til omsorg for små barn, skriver likestillingsministeren. Fedre tar en mye mer aktiv rolle hjemme enn tidligere. FOTO: SCANPIX

Valgfrihet og fleksibilitet

Hvis far velger å ta pappaperm og bruker tid hjemme, hylles han som en moderne mann. Hvis mor velger det samme, blir hun stemplet som gammeldags og umoderne.