• Innsenderen viser til et initiativ Aust-Agder eldreråd igangsatte for å fokusere på eldres situasjon i forbindelse med å bo i egen bolig. innsenderen. FOTO: SCANPIX

Et viktig, men undervurdert utvalg

Demokratiets prinsipper er bygd på likeverd, selvstendighet og deltakelse.