Klimaspørsmål

Det er i Norge en nesten fraværende debatt i media og på politisk hold om den rådende klimapolitikk som føres, en politikk som nærmest har antatt religiøs karakter godt hjulpet av fanatikere i miljøbevegelsen.