Vi har et valg

Situasjonen på Krim, grunnlovsjubileet og vårt valg.