Krav om bibelfritt sykehus

I et større oppslag i Fedrelandsvennen lørdag omtales et brev fra en person som krever bibler som er lagt ut på sykehusets pasientrom fjernet.