Amnesti til asylbarna nå!

I 1991 ratifiserte Norge FNs barnekonvensjon.