• Det er få, eller ingen, absolutte sannheter i psykologien, skriver artikkelforfatterne. I rettssystemet oppstår det derfor en kulturkollisjon i møtet mellom juristen og psykologen. FOTO: Scanpix

Om barn, sakkyndighet og rettssikkerhet

Rettssystemet har behov for å redusere en komplisert virkelighet for å kunne treffe klare konklusjoner. Virkeligheten er den som har juridisk relevans.