• Den norske staten er involvert i Norske Skog, skriver innsenderen - men på gribbenes side. FOTO: Kjetil Reite

Norske Skog: Absurd teater i flere akter

I disse dager blir skjebnen til den kriserammede papirprodusenten Norske Skog avgjort i forhandlingene mellom aksjeeierne og kreditorene, det vil si forskjellige typer investeringsfond som har spekulert i at selskap ikke kan betale gjelda si.