Den nye, kalde krigen

Flytragedien over Ukraina utnyttes for alt det er verd til å stigmatisere Russland.