• Innsenderen reagerer på kritikken som reises mot vektleggingen av lek i barnehager. FOTO: SCANPIX

Om å undervurdere «det kompetente barnet»

Å forminske det pedagogiske tilbudet til de eldste barna ved å gjøre det som Agderprosjektet foreslår vil være å undervurdere ungenes kompetanse.