Tillot bygging av 31 hus i 1936

Det er ikke uten betenkeligheter at jeg nærmer meg det som redaktør Syversen i "Trangvigsposten" omtalte som "indsendterne". Disse ser forøvrig ut til å ha store muligheter for øyeblikket....