Seks forslag mot svart arbeid

Visste du at du ved å bruke svart arbeid, bidrar til at arbeidstakeren går glipp av rettigheter og beskyttelse som det norske arbeidslivet gir?