Ulovlege busetnader

For nokre dagar sidan skreiv eg eit innlegg om sanksjonar mot Israel.