• Slik ser arkitekten for seg leilighetsbygget i kvartal 57, sett fra hjørnet av Kirkegata og Strandpromenaden. Domkirka skimtes bak til venstre. FOTO: Kristin Jarmund arkitekter AS

En by uten plan

I 1998 vedtok Bystyret verneplanen for Murbyen i Kristiansand.