• TALLENE SYNKER: Artikkelforfatteren påpeker at antallet trafikkdrepte synker, men det er likevel bekymringsfullt at 20 prosent av de omkomne er ungdom mellom 15 og 24 år. Bildet er fra en markering i januar 2013 – av trafikkofrene i 2012, hvor bl.a. politimester Kirsten Lindeberg la ned roser for de drepte i veikanten på E 18. FOTO: ARKIV

Trafikkopplæring kan redde liv

Høsten 2013 kan ungdomsskolene tilby det nye valgfaget trafikk. Innføringen av valgfaget gir nye muligheter, men byr også på noen økonomiske utfordringer.