Derfor er lavere selskapsskatt nødvendig

I kritikken av Scheel-utvalget er det viktig at vi ikke glemmer hvorfor norsk næringsliv trenger en reduksjon i selskapsskatten.