En ny, miljøvennlig trase

Vi har alt sett begynnelsen på en interessekonflikt mellom naturvernerne og menneskevernerne for valg av ny veitrase for E39 mellom Kristiansand og Stavanger.