• Alle eksterne rapporter fastslår at prosessene ikke er forankret i kommunene, og at samhandlingsområdet er neglisjert i arbeidet med utviklingsplan 2030, skriver innsenderen. Det er ingen ting som tyder på at dette ikke også er tilfelle med strategiplan 2015-2017. FOTO: Tore André Baardsen

Strategi for endringer i Sørlandet sykehus

Nylig var helse— og omsorgskomiteen på Sørlandet, hvor de blant annet fikk presentert utviklingsplan, strategiplan, samhandling og omlegging av døgntilbud til dagtilbud innen psykisk helse.