Fred på jorden

FN er oss, vi må bli enige — og det er en enorm utfordring.