Et uverdig spill

Et flertall av biskopene anbefaler Kirkemøtet senere i høst å si ja til at homofile som lever i partnerskap kan ansettes i kirkelige stillinger. Bispemøtet er delt omtrent på midten i den omstridte saken, som splitter kirken på alle nivåer — også på grasrotplan.