Åpen kirke midt i byen

LIVSSYN: Skal Den norske kirke være folkets eller statens kirke — eller begge deler?