Folkets favoritt

Jan Oddvar Skisland (KrF) tviler sterkt på om han fortsetter som ordfører i Kristiansand etter denne perioden. Hans begrunnelse for en mulig sorti er at han mistrives med det politiske spillet.