Ifølge Aftenposten skal ekspertgruppen blant annet skreddersy anbefalinger for hvordan norske idrettsutøvere kan slanke seg. Vi sperrer øynene opp for denne form for statlig legitimering av en ukultur som har vist seg å dyrke fram sykelige spiseforstyrrelser hos idrettsutøvere.Selv om dette i ekspertgruppens terminologi ufarliggjøres ved å omtales som «forsvarlig vektreduksjon», er realitetene de samme. Fokus på slanking og vektregulering har vist seg å være forspillet til å utvikle aneroksi og andre spiseforstyrrelser. Det bør derfor ikke være noen statlig oppgave å legitimere den ukultur som har drevet fram slankehysteriet og den sykelige kroppskulturen i idretten. For oss er det ganske ubegripelig at presumptivt oppegående og ansvarlige ernæringseksperter er villige til å innlate seg på et slikt tvilsomt prosjekt.I så måte slutter vi oss til sosialmedisineren Per Fugelli som har gått sterkt ut mot prosjektet og hevder at staten gjør knefall for de kreftene som er i ferd med å skjevutvikle idretten.Og de statsautoriserte ernæringsekspertene tramper ikke bare i slankesalaten. De skal også gi råd om kostholdstilskudd som angivelig skal hjelpe idrettsutøverne til å styre unna dopingprodukter. Etter vår mening bør idrettsutøvere holde seg langt unna kostholdstilskudd. Erfaringene tilsier at det er relativt uforutsigbart i hvilke preparater det plutselig kan dukke opp stoffer og tilsetninger som står på dopinglisten. Eksemplene med vektløfteren Stian Grimseth og bryteren Fritz Aanes som ble tatt i doping under Sydney OL etter å ha spist kostholdstilskudd med et innhold som ikke var deklarert, illustrerer dette.Derfor er staten også her på ville veier. Ingen kan utstede garantier mot at idrettsutøvere får i seg forbudte stoffer dersom de holder seg til en anbefalt liste. Heller ikke staten. Eller for å sitere jusprofessor Geir Woxholth i Aftenposten: «Dopingreglene gjelder uansett hva staten anbefaler».Så skal det gis noe statsautorisert råd til idrettsutøvere, så må det være å avstå fra bruken av kostholdstilskudd. En statlig liste vil være å invitere idrettsutøvere inn i dopingens gråsone med statens velsignelse. Da er både staten og idretten på avveie.