Det er ikke lenger spørsmål om de forhold som er avdekket får følger. Nå er det granngivelig; partiets høyt profilerte nestleder, Terje Søviknes, trekker seg som nestleder og som partiets førstekandidat til stortingsvalget fra Hordaland. Det må også betegnes som usikkert om han kommer tilbake som ordfører. Dermed er ett av de mest spennende og markante innslag på den hjemlige politiske scene historie.Terje Søviknes var ingen hvem som helst. Han har bestyrt Os kommune, en raskt voksende forstadskommune sør for Bergen. Og han har gjort det på en måte som vakte betydelig interesse. Søviknes hadde bred oppslutning i sin egen befolkning. Han ønsket å eksperimentere, og han var ikke redd for å gå nye veier i jakten på bedre kommunale tjenester og mer effektiv kommunedrift. Om Søviknes ikke var trollmannen fra Os, var han sammen med Siv Jensen partiets dynamiske ansikt. Det var de to som skulle ta over når Carl I. Hagen snart gav seg.Slik går det nå ikke. Søviknes er ute av politikken etter gårsdagens vending i saken om overgrep og utukt i partirekkene. Vi må trolig tilbake til den legendariske venstremannen og lekmannshøvdingen Lars Oftedahls fall i Stavanger i 1891 for å finne maken. Den gang, for 110 år siden, stilte Oftedahl seg opp i St. Petri kirke og forkynte at han hadde levd usedelig. Det gav ham politisk banesår, selv om han rett nok fikk en slags annen omgang med redusert offentlig innflytelse i årene etterpå.Noen annen omgang blir det foreløpig ikke for Søviknes, selv om han tydeligvis ser for seg et comeback som ordfører. For Fremskrittspartiet og Carl I. Hagen er det som har skjedd en tragedie ut over den personlige tragedien som sexavsløringene isolert har avdekket. Hagen hadde gått svært langt for Søviknes. Han hadde kjempet durabelig for hans kandidatur i Hordaland, og han hadde holdt fram ham og Siv Jensen som sine, og som forbilder for andre i partiet.Hagen ville et parti i Søviknes' og Jensens ånd, og dette ville han selv da han visste hvilke anklager som var rettet mot partiets kronprins. Hagen har enten tatt en råsjanse på at det hele ville dø bort etter hvert, eller så har han vært så besatt på at partiets nye ansvarlige linje skulle seire at han har neglisjert de varselsignalene som kimet rundt ham. Bare en mann som mangler god kontakt med sine omgivelser gjør slikt. Derfor er Søviknes' fall mer enn en nesestyver for Hagen. Hagen valgte å gnage av seg armen for sin skattede nestleder. Det skulle han aldri ha gjort.Slik det nå ser ut, er det den høyt respekterte veteranen John I. Alvheim som overtar som nestleder etter Søviknes. Men hvem som fyller det ideolgiske vakuum etter ham, gjenstår å se. Det er ikke for ingenting at Vidar Kleppe var en av de første som gikk ut og krevde Søviknes' avgang. Slik er det i Fremskrittspartiet. Personer og ideologi er to sider av samme sak. Alltid. Også derfor er Hagen nå rystet i sitt innerste.