Langt igjen til lyntog

NHO ønsker lyntog på Østlandet og lanser en plan der 105 milliarder kroner legges på bordet.