Ingen rød tråd

Mangel på kompetanse. Mangel på helhetstenkning. Det er konklusjonen av serien Toppidrett på Sørlandet