Alason-kritikk i løse luften

Det er viktig med debatter i byens kulturliv. I går kom lederen av kulturstyret i Kristiansand, Aps Abdullahi Alason, med noen utspill som er interessante, men også vanskelige å se helheten i.