Mennesker tåler en støyt

Alle skal få den hjelpen de trenger når de har behov for det. Det er et kjennetegn ved et velferdssamfunn som Norge at vi tar vare på våre eldre.