Ville tilstander

TILSKUDDSREGIMET: Det verste er jo at toppledelsen i kommunen ikke tar kritikk og sørger for at det blir gjort noe med dette snarest.