Den besværlige formuesskatten

Det er en vesentlig forskjell på den formuen skatteytere har som privatpersoner og den formuende har som eier av en virksomhet eller et privat aksjeselskap.