Til ungdommen

Terroren har vist oss sitt ansikt og snakket til oss på sitt språk. Vi må nekte å forstå det språket.