Folk først – uansett alder

Innføring av samhandlingsreformen vil endre kommunens vilkår for å drive det offentlige omsorgstilbudet. Mer ansvar, ressurser og kompetanse vil bli flyttet fra sykehusene til kommunene. Vår oppgave som politikere er å sørge for at kommunene er klar for de oppgavene som kommer.