Oppgjør med norske strømmyter

Hvorfor bruker norske familier nesten dobbelt så mye strøm som svenske familier? Norske myter om strøm må ta mye av skylda.