Amatørmessig fra Oslo Fashion Awards

Hele opplegget var rett og slett katastrofalt dårlig og fraværende.